Adsense

Bahan PJJ 3-9 Februari 2019Thema : Padanku Ngikutken PerentahNdu
(Mazmur 119:57-64)
119:57 Bagianku ialah TUHAN, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu.
119:58 Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. 119:59 Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. 119:60 Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu.
119:61 Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan.
119:62 Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil.
119:63 Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada-Mu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu.
119:64 Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya TUHAN, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
Ibas PJJ ta minggu si lewat maka enggo kita ercakap bagin Konfensi GBKP eme kerna Pustaka Si Badia i bas Padan si Mbaru nari. Minggu enda eme umputenna si ibuat i bas Padan si Ndekah nari.

Adi si pelajari hubungen Dibata ras manusia arah perdalanen kegeluhen bangsa Israel, maka si jumpai dua hal si penting eme kerna Undang- undang ( Hukum Taurat ) ras Perpadanen ( Perjanjian ) si mbue isuratken i bas Kitab Keluaren. Kala Israel seh kal mehamatna nandangi dua lambar papan batu si ibaba Musa nusur i Deleng Sinai nari. Kalak Israel tek maka dua batu e eme si asalna i bas Dibata nari si isina eme perentah Tuhan jine. Musa nehken Undang-undang si lit e alu tujun gelah sura-sura Dibata banci ieteh kerina kalak israel. Sebab i bas Undang-undang Dibata Nehken perpadanenNa man manusia. Kalak israel ngaloken perentah Tuhan si ngiket hubungenna selaku Dibata ras manusia si enggo i pilihNa jadi bangsaNa. Emaka kenca ipebetehen musa kerna Perenta Tuhan arah 10 pedah Dibata si ibabana, kerina bangsa Israel ngaloisa : ” nggit kami dalanken kerina si ikateken Tuhan”(Kel.19:8 ) . Enda me salah sada bentuk perpadanen si isehken manusia nandangi Dibata. Pengakuen enda reh ibas kesadaren pengangkan si payo ndandangi isi perpadanen e. Bansa israel ngidah maka pelin-pelin padan DIbata mereken keselamaten ras pembebasen man bana.

Nehi perpadanen labo mesukah sebab padan ( janji ) ilakoken alu tutus ras ertanggungjabab ibas dua pihak. Man Bangsa israel eroadan seri ras ersumpah emaka megati ulihna icidahken alu pasu- pasu entah ukumen. Arah Masmur enda, banci siidah maka Pemasmur ngantusi kerna Undang-undang Tuhan eme Kata DIbata si arus iikutkenna ibas geluhna. Ketutusenna icidahkenna menaken ayat 57-61 alu ngataken ; ” Erpadan aku maka tetap kuikutken undang-undangNdu,” palas pengakuenna ibas ende-enden enda eme : “O Tuhan, kam saja ngenca ateku.”. Kata enda sada pengakuen si mbages i bas ncidahken kesetian sekalak manusia nandangi Tuhanna. Tole pe arah pengakun enda encidahken padan Tuhan si mereken perkuah ate man bana.

Kita pe mehuli adi terbuka ibas kegeluhen enda. Salah sada pinakit si banci engkenai kita eme adi kita ertutup. Melala perbeben ibas pusuhta la kita nggit nurienca. Perbeben si la ituriken banci jadi pinakit. Lalap ia ngutkut ibas pusuh, sedak ras nepcep nanamna. Ku ise turiken? adi la siakap sikap nurikenca man temanta maka bagi Daud, situriken man Dibata. Ibas pertonton tungkasken isi pusuhta man bana. Ula buni-buniken janah kataken uga situhuna sis pusuhta man bana . Banci jadi kai si jadi man banta lajine pe siakap adil. la peprlu tutup-tutupi si pusuhta kataken ibas pertotonta baNa. Ibas paksana maka sieteh kedungenna keadilen si cidahken Tuhan banta.

Pemazmur meteh ulu Undang-undang e , eme i bas Dibata sinepa doni enda. Si enda ncidahen maka pemasmur nggejap ia jumpa ras Dibata si mada Undang-undang e, jenari pemasmur itandaina dirina iadep-adepen Dibata. “Nggo kuukuri lagu langkahku dingen erpadan aku matuhi aturen-aturenNdu.” Kesadaren enda si erbahanca maka pemasmur nggejap maka labo kai pe iadapen Dibata. Emaka uga gia kecibal ras tantangen dingen perjuangenna, pang iangakukenca; alu la alang-alangen minter kuikutken perentah-perentahNdu. Lit pe kalak si jahat sinidingsa, paksa tengah berngi pe tetap ukurna guna muji Tuhan sebab bujur iakapna pemutusen Tuhan.

Arah Ketutusen atena ngikutken Undang-undang TUhan igambarkenna dirina selaku manusia situhu-tuhu ertedeh ate rembak ras Dibata. Emaka si jadi temanna eme kerina kalak si nembah man Dibata. Hubungen pribadina si mehuli ras Tuhan mereken kengasupen man bana ngidah kekelengen Ttuhan si la erkerin-kerin. Emaka ngasup ia ngakukenca :” O Tuhan, doni enda dem alu keleng ateNdu si tetap.” . Pemasmur ndungi pengakunna alu ketedehen atena si la erngadi-ngadi erlajar kerna undang-undang Tuhan.

Baca Juga : Bahan PJJ 01-07 Juli 2018

Padan Tuhan mereken keselamaten man banta. PadanNa e pasti igenapiNa ibas Padan si Mbaru: “Sebabb bage pengkelengi Dibata doni enda, emaka iberekenna AnakNa si tonggal, gelah ola bene ise pe si tek man baNa, tapi gelah dat kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkerin-kerin”(Joh. 3 : 16). Padan keselamaten enda eme keleng ate Tuhan si isehkenna man kalak si tek. ertina arah Jesus ngenca kita terkelin . Adi lang maka kematen jadi sikerajangenta. Keselamaten si enggo ibahan Dibata man banta encidahken uga ulina DIbata man banta emaka patut kita ngataken bujur man baNa bage pe ngikutken perentah-perentahNa alu tutus. Bagi ketutusen pemasmur, kita pe sicidahkenlah hubungenta si mehuli ras Tuhan alu erpadan ngikutken kerina PerentahNa segedang geluhta. Sigejap maka Jesus Kristus eme Juruselamatta. Emaka tetap si jaga hubungenta secara pribadi ras IA . Alu bage pang kita ngakuken: O Tuhan, Kam saja ngenca ateku, gelah kita la biar-biaren nehken padanta guna ndalanken sura-suraNa.

Enda artina kegeluhen kinitekenna labo terjeng mperdiateken dirinta saja tapi guna erbahan hubungen pribadinta si selket ras Dibata. Adi enggo sinanami kerembakenta ras TUhan arah ketutusen ndalanen perentah-perentahNa, enda mbabai kita banci ncidahken kinitekenta i bas keersadanta ras kalak si nembah man Tuhan.

Evaluasi:
Enggo nge ogendu Pustaka si Badia erpalasken aksi minggu si silewat ?

Diskusi :
  1. Uga kita mbangun hubungen si mehuli secara pribadi ras Tuhan ?
  2. Padanku ngikutken perentahNdu, uga caranta ndalanken tema enda?
Aksi :
Salah sada pedah Dibata si man dalankenta eme erlajar kita lanai erbual.

Usulen Lagu:

Belum ada Komentar untuk "Bahan PJJ 3-9 Februari 2019"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel